Đôi tàu du lịch Hà Nội – Lào Cai vừa hoạt động lại phải dừng do dịch COVID-19
Đường sắt tăng nhiều tàu du lịch Hà Nội – Lào Cai dịp Tết Dương lịch 2021
Dừng hoàn toàn xe lửa tuyến Hà Nội – Lào Cai vì không có khách du lịch
Hàng loạt chuyến tàu khách từ Hà Nội đi Vinh và Lào Cai, Yên Bái phải tạm dừng khai thác
Từ tháng 7 sẽ chạy thường xuyên đôi tàu SP3 và SP4 Hà Nội- Lào Cai
Đường sắt chạy lại tàu du lịch Hà Nội – Lào Cai
Ảnh tàu Victoria Express chuyến 22h00 tàu SP3
Tàu Victoria Express – tàu 4 sao đi Sapa
Ảnh tàu King Express chuyến 22h00 tàu SP3
Ảnh tàu King Express chuyến 21h35 tàu SP1
Tàu King Express – tàu 2 sao đi Sapa
Ảnh tàu Orient Express chuyến 22h00 tàu SP3
Ảnh tàu Orient Express chuyến 21h35 tàu SP1
Tàu Orient Express – tàu 2 sao đi Sapa
Ảnh tàu ET Pumpkin Express chuyến 21h35 tàu SP1
Tàu ET Pumpkin Express – tàu 2 sao đi Sapa
Ảnh tàu Chapa Express chuyến 22h tàu SP3
Tàu Chapa Express – tàu đi Sapa chất lượng cao
Ảnh tàu Sapaly Express chuyến 22h tàu SP3
Tàu Sapaly Express – tàu đi Sapa chất lượng cao
Ảnh tàu Livitrans Express chuyến 21h35 tàu SP1
Đặt vé tàu Sapa
Ảnh tàu Livitrans Express chuyến 22h tàu SP3
Tàu Livitrans Express – tàu đi Sapa giá rẻ
Khách sạn tại Sapa
Combo du lịch Sapa
Vé tàu Hà Nội – Sapa
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 180% -
1900 6786