Xe Khanh Phong Limousine từ Nha Trang – Khánh Hòa đi Sài Gòn

7/ Xe Khanh Phong Limousine

Chuyến 09:00

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:09:00

Giờ đến: 15:25

Thời gian chạy: 6h25′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 09:15

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:09:15

Giờ đến: 15:25

Thời gian chạy: 6h10′

Điểm khởi hành: Bến xe phía nam Nha Trang

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 20:30

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:20:30

Giờ đến: 02:55

Thời gian chạy: 6h25′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 20:45

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:20:45

Giờ đến: 02:55

Thời gian chạy: 6h10′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:15

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:21:15

Giờ đến: 03:40

Thời gian chạy: 6h25′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:30

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:21:30

Giờ đến: 03:40

Thời gian chạy: 6h10′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:45

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:21:45

Giờ đến: 04:10

Thời gian chạy: 6h25

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 22:00

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:22:00

Giờ đến: 04:10

Thời gian chạy: 6h10

Điểm khởi hành: Bến xe phía nam Nha Trang

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 22:15

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:22:15

Giờ đến: 04:40

Thời gian chạy: 6h25′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 22:30

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)

Giờ khởi hành:22:30

Giờ đến: 04:40

Thời gian chạy: 6h10′

Điểm khởi hành: Nha Trang (Mường Thanh)

Điểm đến: Phạm Ngũ Lão

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Xe Khanh Phong Limousine từ Nha Trang – Khánh Hòa đi Sài Gòn - Nhà Xe Khách
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 180% -
1900 6786